Mali ve İdari İşler Direktörü / Asmar Holding A.Ş.


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Asmar Holding prosedür ve talimatları doğrultusunda bağlı olan departmanların; Mali, idari hizmetler, bütçeleme, insan kaynağı, eğitim, gelişim, bilgi teknolojileri ve satın alma faaliyetlerinden sorumlu olacak “Mali ve İdari işler Direktörü” arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (İşletme , İktisat , Maliye , Finans v.b )
 • Muhasebe ve Finans alanında en az 13 yıl yöneticilik tecrübesi bulunan,
 • SMMM belgesine sahip olan,
 • Mali ve Finansal raporlama, muhasebe, bütçe ve vergi mevzuatına hakim,
 • Maliyet yönetimi konusunda tecrübeli,
 • MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,
 •  Logo program kullanım tecrübesi olan,
 • İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı olan.

İŞ TANIMI

 • Genel Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Finansal Raporlama Standartları, Finansman, Nakit Yönetimi, Bütçe konularında yetkin olmak,
 • Şirketin mali işlemlerine ait muhasebe kayıtlarının ilgili iç ve dış mevzuata uygun olarak düzenlenmesini sağlamak ve kontrolünü yapmak.                              
 • Tekdüzen Hesap planında zamana bağlı olarak ihtiyaç duyulan değişiklikleri, belirlenen esas ve usullere uygun şekilde gerçekleştirmek ve kurum bünyesindeki diğer tüm birimlerin değişiklikten haberdar olmasını sağlayarak kontrolünü yapmak.
 • Kuruma ait mevzuat gereği yapılması gereken tüm vergi ve diğer beyannamelerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yetkili mercilere bildirilmesini sağlamak,    
 • Aylık, üç aylık ve yıl sonu bilanço, kâr/zarar hesaplarının düzenlenmesini ve faaliyet dönemine ilişkin mali tabloların (Bilanço, Kâr/Zarar, Maliyet Tabloları vb.) ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak,
 • YK Faaliyet Raporlar, hakim şirket raporları, bağımsız denetim raporları, kapasite raporları hazırlamak,
 • Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde konsolide bütçesinin oluşturulmasına öncülük etmek, yönetmek ve nakit akışlarını planlamak,              
 • Plan ve bütçede meydana gelen sapmaları dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak,                                                     
 • Şirkete gelen fatura, irsaliye vb. evrakların mali mevzuat hükümleri ve kurumun iç işleyişi doğrultusunda kontrolü, stokla entegre olarak kayıtlarının oluşturulması, cari hesaplarının takibi ve ödemelerin doğru ve zamanında yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak,      
 • Mali mevzuattaki tüm düzenlemeleri şirket profiline uyarlamak, yönlendirmek ve uygulamayı denetlemek,
 • İç denetleme, bağımsız denetleme ve şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak bağlı olduğu üst kurullarca talep edilen mali tabloların ve raporların dönemsel olarak hazırlatmak ve kontrolünü sağlamak,                  
 • Kurumsal stratejinin insan ve gelişim boyutunun oluşturulmasına liderlik etmek      
 • Kurumsal gelişim için bireysel bazda doğru hedeflendirme ve değerlendirme yapılmasını sağlayıcı sistemler kurulmasını sağlamak, buna paralel ödül-prim sistemleri oluşturmak,                                                       
 • Kurumsal hedeflere ulaşmak için bireysel gelişim ihtiyaçlarının tespiti ve sağlanmasına yönelik tüm süreci koordine etmek,       
 • Seçme Yerleştirme, ücret, yan hak, etik, disiplin, çalışan ilişkileri, işgücü planlaması, fırsat eşitliği, çalışan odaklılık gibi insan kaynakları faaliyetlerinin doğru ve etkin yönetilmesini sağlamak,                                          
 • Kurumun adil ve rekabetçi bir ücret ve yan haklar mekanizmasına kavuşmasını için yerel ve global normlara uygun sistem kurmak,       
 • İdari faaliyetlerinin yürütülmesinde prosedür ve talimatlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,            
 • İhale, satın alma ve sipariş süreçlerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, gerekli mal ve hizmetin satın alımına yönelik teknik şartnameleri hazırlamak,       
 • Kurumsal bilişim alt yapısının verimli çalışmasını ve bu doğrultudaki yatırım ihtiyaçlarını incelemek ve kararlar vermek ve üçüncü firmalarla ilişkilerin sorunsuz yürütülmesini denetlemek,  

Aday Kriterleri

Tecrübe:En az 10 yıl tecrübeli adaylar
Eğitim Seviyesi:Üniversite(Mezun)

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:Holding / Şirketler Grubu
Departman:Üretim / İmalat
Çalışma Şekli :Sürekli / Tam zamanlı
Pozisyon Seviyesi:Üst düzey yönetici
Personel Sayısı:Belirtilmemiştir
Ülke/Şehir:İstanbul(Avr.)

İlan Kapanma Tarihi

16 Eylül 2021

Başa dön tuşu