E-Devlet Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır?

E-Devlet çiftçi izin belgesi almak için turkiye.gov.tr adresine giriş yapmak gerekir. Ancak bu adresten sadece yenileme başvuruları gerçekleştirilir. İlk defa sisteme kayıt olacaklar için başvuru adresi tarım il müdürlükleridir.

E-Devlet çiftçi izin belgesi almak isteyenler, gerekli işlemleri yaptırarak sistemdeki yerini alabilir. Bu belge ile amaçlanan tüm çiftçilerin kayıt altına alınmasıdır. Öte yandan tarımsal alanda duyulan ihtiyaçların tespiti de amaçlanır. Yapılacak tespitlere göre destekler, teşvikler sağlanır. Aynı zamanda eğitimler de düzenlenir.

E-Devlet Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır?
E-Devlet Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Çiftçi Kayıt Sistemi adı altında gerçekleştirilen oldukça yeni bir uygulamadır. Bu uygulama tarımsal alanda bir reform olarak nitelendirilir. Böylece destekler ile doğru kişilere ve firmalara yardımlar sağlanır. Haksız olarak yapılan desteklerin önüne geçilir.

Çiftçi İzin Belgesi Nedir?

Çiftçi izin belgesi kişilerin tarımla uğraştıklarını belgeler. Tarımsal faaliyette bulunan kayıt dışı çok fazla kişinin olması nedeniyle böyle bir belge ortaya çıkmıştır. Belgelerin hazırlanmasından ve çiftçilerin sisteme kaydedilmesinden tarım il müdürlükleri sorumludur.

E-Devlet Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır?
E-Devlet Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır?

İlk defa sisteme kayıt olacak kişilerden bazı belgeler istenir. Bu belgeleri ziraat odalarına teslim eden kişiler artık sisteme dâhildir. Böylece ihtiyaç duyduğu desteklerden yararlanabilirler.

Bir kere ziraat odasına kayıt yapıldıktan sonra işlemlerin büyük çoğunluğu, e-Devlet üzerinden yürütülebilir. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde yer alan bilgilerin her yıl yenilenmesi gerekir. Yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir.

İzin belgesi alan çiftçilerin taleplerinin sistem üzerinden kolay bir şekilde alınması tarımsal verimliliği artırır. Kişilerin bu sisteme dâhil olarak elde edeceği ayrıcalıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Çeşitli teşvik paketleri kapsamında sunulan destekleri kullanmak mümkün olur.
 • BAĞ-KUR işlemleri daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Müstahsil yol belgesi alınabilir.
 • Tarım kredilerinden yararlanmak mümkün olur.
 • Çeşitli telekomünikasyon şirketlerinden çiftçi hattı alınabilir.

ÇİFTÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Çiftçi belgesi almak için yapılması gereken belgenin ilk defa oluşturulması ya da değiştirilmesine göre değişiklik gösterir. Çiftçi belgesini ilk defa alacaksanız tarım müdürlüklerine giderek evraklarınızı teslim etmelisiniz.

İlk başvuruların yanı sıra araziye ilişkin bilgilerde bir değişiklik olduğunda da tarım müdürlükleri ziyaret edilmelidir. Arazi satıldıysa ya da kullanım hakkı bir başkasına devredildiyse tarım müdürlüklerinden birtakım işlemler yapılmalıdır.

E-Devlet üzerinden yenileme dışında şu işlemler yapılabilir:

 • Çiftçi kayıt belgelerinin sorgulanması
 • Çiftçi kayıt belgelerinin tüzel kişilikler için sorgulanması
 • Daha önce alınan belgelere ilişkin doğrulama işlemlerinin yapılması
 • Yenileme işlemlerinin tüzel kişilikler için yapılması

ÇKS Belgesi E-Devlet’ten Alınır mı?

ÇKS belgesinin E-Devlet’ten alınması değil yenilenmesi mümkündür. Bunun için yapmanız gereken turkiye.gov.tr adresine girmektir. Bu adrese e-Devlet şifresi, e-imza, mobil imza gibi farklı yöntemlerle erişme şansınız vardır. Ayrıca internet bankacılığını da kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki ekrandan size uygun olan giriş yöntemini tercih ederek sisteme erişim sağlayabilirsiniz. Sisteme ulaştıktan sonra arama alanına “ÇKS” yazmanız yeterlidir. Sistem üzerinden yapabileceğiniz işlemler, ÇKS yazdığınız takdirde karşınıza gelir.

Arama alanında karşınıza çıkan seçenekler yukarıdaki şekildedir. Yenileme başvurusu, belge sorgulama yapılabilecek işlemler arasındadır.

Yenileme seçeneğini tercih ettiğinizde karşınıza yukarıda yer alan ekran çıkar. Bu ekrandan “Yeni Başvuru” sekmesine tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çiftçilik Belgesi Almak İçin Kaç Dönüm Tarla Gerekiyor?

Çiftçilik belgesi almak için gereken tarla dönümüne ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. Belge belirli şartları taşıyan kişi ve firmalara verilir. Belgeyi alabilecek olanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Arazi sahibi olanlar
 • Topraklar üzerinde kiracı olanlar ya da farklı yollarla kullanım hakkı elde edenler
 • Birinci dereceden yakınlarına ait toprak bulunanlar

E-Devlet çiftçi izin belgesi almak için ilk defa başvurular tarım müdürlüklerinden yapılır. Yukarıda sıralanan kişiler gerekli belgelere tarım müdürlüklerine başvurabilir. Gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı sureti
 • E-Devlet üzerinden de alınabilen nüfus kayıt örneği
 • Vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın yakın tarihte çekilmesine dikkat edilmelidir.)
 • Çiftçinin eğer sigorta kaydı varsa sigorta numarası da başvuru sırasında bildirilmelidir.
 • Ziraat odasından kütük belgesi alınması gerekir.
 • Şirketler tarafından yapılacak başvurularda imza sirküleri ibraz edilmelidir.
 • Şirketlerin başvuru sırasında vergi levhasını da ibraz etmesi gerekir.
 • Tapuya ilişkin evraklar
 • Başvuru işlemleri kişilerin yakınları tarafından yürütülecekse muvafakatname alınmalıdır.
 • Toprağı kiralama yoluyla kullananlar, kira sözleşmesi ile başvuru yapmalıdır.

ÇKS Yenileme e-Devlet’ten Yapılır mı?

ÇKS yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması mümkündür. Yenileme işlemleri için turkiye.gov.tr adresine girilmelidir. Sisteme girildikten sonra arama alanına “ÇKS” yazılarak yenileme kısmına ulaşılabilir.

Yenileme işlemi için gelen ekranda “Yeni Başvuru” seçeneği tercih edilmelidir. Bu işlem sisteme kayıtlı çiftçiler tarafından yılda bir defa yapılmalıdır. Çiftçi kayıt belgesi bir üretim sezonu için sağlanır.

O sezon tamamlandıktan sonra kişilerden yeni belge oluşturmaları beklenir. Yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi kolaylık sağlar.

Sigortalı Çalışan Çiftçilik Belgesi Alabilir mi?

Sigortalı çalışanın çiftçilik belgesi almasının önünde herhangi bir engel yoktur. Ancak bu belgeyi alan sigortalılar, tarım sigortalısı olmaz. 4A’lı olarak bir işverene bağlı çalışan kişiler, çiftçilik belgesi aldıklarında sigortalılıkları devam eder.

Kamu kurumlarında çalışan kişiler için de bu belge düzenlenebilir. Belgeyi alan herkes sunulan teşvik ve desteklerden yararlanma hakkına sahiptir. Bu sayede kişiler ister profesyonel ister amatör bir şekilde tarımla ilgilenebilir.

Çiftçilik belgesi olanlar, tarım sigortalısı olarak BAĞ-KUR’a tabi olur. Ancak burada istisna uygulaması da söz konusudur. Eğer kazancınız standartların altındaysa sigorta kapsamına alınmama hakkınız vardır. Bunun için uygulanan sınır, prime esas tutulan günlük kazançtır. Bu tutarın altında bir kazanç söz konusu ise tarım sigortasından muaf olabilirsiniz. BAĞ-KUR primlerini herkes kendisi öder. Bu ödemeyi yapmak için uygun geliriniz yoksa muafiyet belgesi almalısınız.

E-Devlet ÇKS Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet ÇKS sorgulama işlemini sisteme girerek kolay bir şekilde yapabilirsiniz. E-Devlet şifrenizle sisteme eriştikten sonra arama alanını kullanarak sorgulama sayfasına gidebilirsiniz. Arama alanına tıkladığınızda karşınıza çıkan seçeneklerden biri sorgulamaya ilişkindir. Bu seçeneği tercih ederek belgenizi sorgulayabilirsiniz.

Sorgulama işlemini yenileme başvurusunu yaptıktan sonra gerçekleştirmelisiniz. Bu sayede yenilenen belgenizi sistem üzerinden alma şansınız olur. Yenilenen belgenizi kullanarak o yıl için geçerli yardım ve desteklere başvurabilirsiniz.

ÇKS Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

ÇKS kayıtlarının başlangıcı ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Uygulama mevcut tarihte yürürlüktedir. Bu nedenle konuya muhatap herkes başvurularını kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. ÇKS kayıtları sayesinde ülkede tarımla uğraşan kişi sayısı kolayca tespit edilir.

Kaydınızı oluşturarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda yardım alabilirsiniz. Eğitimlere katılarak farklı alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. ÇKS kayıtlarını yaptıran çiftçiler benzin, mazot desteği gibi işlerini kolaylaştıracak yardımlara kolayca ulaşabilir. Böylece ekili-dikili alanlarla ilgilenmek daha kolay hale gelir.

ÇKS kayıtları ile sunulan avantajlardan yararlanarak tarımsal faaliyetlerden elde ettiğiniz kazancı daha da artırabilirsiniz. Türkiye’de eski dönemlerde olduğu gibi tarımda maksimum faydaya ulaşmak için ÇKS sistemi fayda sağlar.

Sistem üzerinden yapılan analizler neticesinde bölgesel ihtiyaçlar daha kolay belirlenir. Böylece kalkınma süreci için önemli faydalar elde edilir. Arazi sahiplerinin de yüksek yakıt, gübre ve ilaç maliyetlerinden kurtulması sağlanır. E-Devlet çiftçi izin belgesi almak için gerekli işlemleri yaparak siz de sistemin faydalarından yararlanabilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Yorum yapın