Taşıyıcı Elemanlarına Nazaran İnşaat Çeşitleri ve Yapı Türleri

Geçmişten günümüze inşaat projelerinde kullanılan sistemler farklılık gösterse de belli başlı sistemler mevcuttur. Yapıların inşasında en mühim sistemlerden bir tanesi de taşıyıcı sistemlerdir. Peki yapıların sınıflandırılması kapsamında inşaat işlerinde ve inşaat projelerinde kullanılan taşıyıcı elemanlar nedir? Taşıyıcı sistemlerine bakılırsa yapılar ne kadara ayrılır, iyi mi sınıflandırılır, yapı türleri ve çeşitleri nedir?

Yapılar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. Bunların en önemlisi, yapının kaba inşaatını oluşturan ve yük taşıyan elemanların yapılış ve üstüne gelen yükleri taşıyış şekillerine bakılırsa sınıflandırılanıdır. Taşıyıcı olarak kullanılan sistemler değişik özelliklere haiz olmakla beraber yapıldıkları araç-gereç itibariyle de projeye uygun olmalıdırlar. Şimdi gelin taşıyıcı eleman ve sistemlerine bakılırsa yapı türleri ve çeşitleri neler inceleyelim…

Taşıyıcı Elemanlarına Nazaran İnşaat ve Yapı Türleri

Yığma İnşaat ve Yapılar: Binadaki döşeme ve çatı şeklinde yatay taşıyıcı sistem yükleri iç ve dış duvarlar tarafınca taşınarak temele nakledecek şekilde meydana getirilen yapılardır. Bu tür yapılarda yükün tamamını duvarlar taşıdığından, yapının bazı bölümlerindeki duvarların yerlerinin değiştirilmesi yada iptal edilmesi yapının statiği bakımından tehlikeli ve zor olsa gerek. Yığma yapılar da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

  • Ahşap Yığma Yapılar: Bu tür yapılarda taşıyıcı elemanlar olarak kullanılan duvarlar ahşap ve ahşap kökenli malzemelerden yapılır.
  • Kagir Yığma Yapılar: Bu tür inşaat ve yapılarda duvarlar tuğla ve çeşitli organik taşlardan örülürler. Duvarlar tuğla ile örülecekse yük taşımış olduğu için minimum bir tuğla genişliğinde (20 santimetre) olmalı ve içi dolu tuğlalardan kullanılmalıdır.

Karkas İskeletli Yapılar: Bu sistemlerle meydana getirilen inşaatlarda yükü taşıma ve aktarma işlemi şu sıraya bakılırsa oluşturulmaktadır. Döşeme ve çatılar kendi ağırlıklarını ve üstlerine gelen yükleri yatay taşıyıcı elemanlar olan kirişlere iletirler. Kirişler bu yükleri, üstüne oturdukları düşey taşıyıcı elemanlara doğrusu kolonlara iletirler. Yapıdaki bu sistem yardımıyla kolonlar içinde boşluklar oluşur. Bu boşlukları kapatmak ve yapıyı bölümlere ayırmak için delikli tuğla yada gaz beton şeklinde bloklardan duvarlar örülür. Karkas yapılarda duvarlar yük taşımazlar. Bundan dolayı, bölümler arasındaki duvarlar iptal edilebilir yada yeri değiştirilebilir. Yapının bir kısmı karkas bir kısmı da ahşap yapılabilir. Bu durumda yapı “karma yapı” yada “yarı karkas yarı yığma yapı” adını alacaktır.

Ahşap İskeletli Yapılar: Bu tür yapılarda yatay yada düşey taşıyıcı elemanlar tamamen sert ağaç türlerinden yapılır. Zamanı evlerde çokça kullanılan bir sistem olmakla beraber zamanı evler ahşap iskeletli yapılara en iyi örnekler olarak öne çıkar.

Betonarme İskeletli Yapılar: Bu tür devletimizde en fazla kullanılan yapı türüdür. Söz mevzusu bu inşaat türlerinde yatay ve düşey taşıyıcı sistemler betonarme elemanlarda yapılmaktadır.

Çelik İskeletli Yapılar: Yatay ve düşey taşıyıcı elemanları çelikten meydana getirilen yapı türüdür. Söz mevzusu bu yapılar çeşitli cins ve ebatlardaki, profil ve levhalardan; kaynak, cıvata ve perçin şeklinde değişik birleştirme şekilleri kullanılarak oluşturulurlar. Aynı kesitteki beton ve ahşap elemana bakılırsa daha oldukça yük aktarabildiklerinden oldukça kattan oluşan yapılarda bilhassa tercih edilirler.

Prefabrike (Endüstrileşmiş) Yapılar: Binanın taşıyıcı sistemini oluşturan yapı elemanları, inşaat yerinde birleştirilebilecek şekilde evvel atölyelerde hazırlanan yapı türüdür. Bina temeli projesine uygun olarak inşa edildikten sonrasında üst yapı elemanları yerlerine yerleştirilip, birleştirilir. Birleştirilen bu elemanlarda kullanılan malzemenin ağırlığına bakılırsa bu yapı türü iki kısma ayrılmaktadır:

  • Hafifçe Prefabrike Yapılar: Kullanılan araç-gereç gaz beton, boşluklu beton yada hafifçe agregalı betondur. Yük taşıma kapasitesi azca olmasına rağmen, ısı ve ses yalıtımıyla yeterlilik sağlanır.
  • Ağır Prefabrike Yapılar: Kullanılan araç-gereç daha yoğun ve granülometriktir. Fazlaca kattan oluşan yapılarda ısı ve ses yalıtımından oldukça, direnme ön planda olduğundan bu tür araç-gereç kullanılır.

Şuna da göz atmak isteyebilirsiniz:

EK İŞLER VE YURT DIŞI İLE İLGİLİ İLANLAR İÇİN MUTLAKA UĞRAYIN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu